FAOSZ-MINSZ

ÚJ!
XII. Nemzetközi Irodalmi Pályázat a hazai
és külföldön élő magyar szerzők részére

KÖZLEMÉNY

A FAOSZ átalakulásáról és névváltoztatásáról


Az 1996 augusztus 1-4 között Egerben megtartott Írók Világtalálkozóján született a FAOSZ jogviszonyainak érintetlenül hagyása mellett egy olyan névváltoztatásra, amely világosan kifejezi sokrétû tevékenységünket. Így született döntés Szövetségünk nevének megváltoztatásáról. A jövõben Szervezetünk neve:

FAOSZ Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége (MINSZ)

Szövetségünk 1993-tól szövetséggé átalakulása óta elõsször a magyar irodalom történetében -merte vállalni az egész magyar írótársadalom tömörítését, összefogását, páratlanul sokoldalú tevékenység megvalósítását. A magyar irodalmi közéletben betöltött szerepének megfelelõen az alábbi négy szakosztályba tömöríti a velünk együtt dolgozni kívánó írókat:

 • Kötetes és hivatásos írók szakosztálya
 • Sikeres írók szakosztálya:

  Az eredményesen szépirodalmi tevékenységet folytató, szépirodalmi írásait lapokban rendszeresen megjelentetõ szerzõk kérhetik ide felvételüket.

 • Levegõt! (pályakezdõ írók szakosztálya)

  Alapelv: a pályakezdés csak a kezdet ahhoz, hogy a sikeres irodalmi közéletben való részvétel után az írói pályán vagy az irodalmi közéletben (magyartanárok, népmûvelõk, menedzserek, újságírók) valósítsák meg életük álmait.

 • Gyógyító szavak szakosztálya

  Ide azok kérhetik a felvételüket, akik számára az írás eszköz a magány a depresszió leküzdésére, írás álmai megvalósítására, s akik számára az írás semmivel sem pótolható boldogító és felemelõ érzést jelent.

  A Magyar Írók Nemzetközi Szövetsége határozata értelmében a szakosztályi rendszert ez év végéig kell kialakítani - saját vezetõség, tagkönyv, iadvány, program, fenntartási költségek tekintetében - bízunk benne, hogy Szövetségük hozzájárul a magyar nyelvû irodalmi élet demokratizálásához, egy színvonalasabb irodalmi közélet kialakításához, az olvasókultúra fejlõdéséhez, a mai irodalom iránti érdeklõdés felkeltéséhez, az egész magyar irodalmi közösséget szolgáló állami támogatások, vagyontárgyak, valamint hazai és nemzetközi szervezetekben való arányos és korrupciótól mentes képviseletéhez, a végzett munka szerinti elosztáshoz. Bízunk abban, hogy az irodalommal foglalkozó állami szervek e közleményünket tudomásul veszik, s a benne foglaltakat magukévá teszik, és a jövõben Szövetségünket meghívják az összes országos irodalmi kérdésekben döntõ tanácskozásokra, az állami javak elosztásánál a FAOSZ MINSZ alapvetõ érdekeit figyelembe veszik és mindig minden alkalommal megkapjuk mûködésünkhöz szükséges anyagi és erkölcsi támogatást, nem rekesztenek ki a Magyar Írók áza birtoklásából sem.

  Ezeknek az állásfoglalásoknak a figyelembevételével várjuk mindazok jelentkezését, akik a FAOSZ Magyar Írók Nemzetközi Szövetségének tagjai kívánnak lenni, négy szakosztályunk valamelyikének Magyarországról, vagy a világ bármely tájáról.

  Jelszavunk változatlan: A toll mindenkié, felettünk a csillagos ég!

  Varga László - FAOSZ MINSZ fõtitkár • Pályázatok | Kiadványok | Táborok | Programok | Hírek

  Index Palóc